A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: A magyar forradalom ahogy n lttam
Interjúalany: G. I., 1932, Erk
Interjúalany foglalkozása: llatorvos (Egszsggy)
Tárgy: 1956, szovjet hadsereg, karhatalmistk
Rövid leírás:  Az interjúalany mesél családjáról, gyerekkori emlékeir?l, özvegyen maradt édesanyjáról (0:18). Beszél második világháborús élményeir?l, hosszan részletezi a szovjet megszállók viselkedését, elmondja többek között, hogy édesanyja miért nem lett er?szak áldozata, mesél egy id?s hölgyr?l, akit meger?szakoltak (6:05), majd további hasonló történetetekkel folytatja (15:13). Beszámol arról, hogyan kutatták át a szovjet katonák a lakásokat (19:59), majd a megszállással kapcsolatos emlékezéseit két 15 éves fiú tragikus történetével zárja (20:44). Röviden kitér az 1956-os forradalom közvetlen el?zményeire, majd elmondja, milyen emlékeket ?riz az október 23-i eseményekr?l (21:50). Kés?bb a forradalom és szabadságharc további történéseit meséli el, f?ként személyes élményeire támaszkodva (31:10): beszél többek között orvlövészekr?l (37:40), agent provocateur-ökr?l (41:57), állítólagos Dunába lövésekr?l (43:11), az október 25-i vérengzésr?l (44:15). Elmeséli egy pufajkásokkal kapcsolatos történetét (45:18), végül az utókornak címzett üzenettel zárja a beszélgetést (54:29)
A felvétel időpontja: 2010-12-03
A felvétel helyszíne: Erk
Feldolgozásban résztvevő személyek: Dr. Szvsn Kiss Katalin, Gl Tams, Tokai Tams