A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Mi nem akartunk szovjetek lenni
Interjúalany: Stk Rozlia, 1925, Visk, Krptalja
Interjúalany foglalkozása: hztartsbeli (Mez?gazdasg)
Tárgy: Gulg-mlenkij robot, Szovjet megszllk, Mindennapi let
Rövid leírás:  Az interjúalany beszél a két világháború közötti Kárpátaljáról, családjáról, életviszonyaikról , az oktatásról és a hitéletr?l (0:36). Elmeséli, milyen örömteli volt a magyarok bevonulása 1939-ben (6:30). Szól a II. világháború kitörésér?l és a sorozásokról (12:15). Szól arról, hogy a magyar katonák átvonulása során hogyan l?tték meg véletlenül (14:22). Említi a magyar férfiak kényszermunkára szállítását (23:08, 29:22) és a zsidók elhurcolását (24:35). Beszél a mez?gazdaság átalakításáról 1945 után (26:47), illetve arról, mit hozott a szovjet uralom, például a református vallásgyakorlás szempontjából (30:08).
A felvétel időpontja: 2010-12-26
A felvétel helyszíne: Ptervsra
Feldolgozásban résztvevő személyek: Farkas Istvn, Pohl Ilona, Olh Bence