A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Gyerekkorom Abasron
Interjúalany: Lukcs Jzsefn Erzsbet, 1938, Abasr
Interjúalany foglalkozása: Ipar
Tárgy: Htkznapi szocializmus, Mindennapi let , Kultra
Rövid leírás:

 Az interjúalany beszél családjáról, életviszonyokról, oktatásról (0:17). Rátér arra, miként élte meg gyerekként a II. világháborút és a megszállást, összehasonlítva a német és az orosz katonák lakossággal szembeni viselkedését (5:35). Beszél az 1945 utáni életr?l, a jegyrendszerr?l (13:24), majd a mez?gazdaság átalakításáról, a szövetkezetesítésr?l beszél (14:50). Beszél a korszak hitéletér?l és oktatásáról (16:44), majd az elhelyezkedés, a munka lehet?ségeir?l (17:40). Kiemelten beszél a Kádár-korszak mindennapjairól, kitérve az 1956-os forradalomra is (20:35), valamint értékeli a rendszerváltást is (29:45).

A felvétel időpontja: 2010-12-09
A felvétel helyszíne: Gyngys
Feldolgozásban résztvevő személyek: Klma va, Tokai Tams, Bakondi Mrta