A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: A magyar mez?gazdasgrt ltem
Interjúalany: Juhsz Imre, 1925, Vmosgyrk
Interjúalany foglalkozása: nyugdjas agronmus (Mez?gazdasg)
Tárgy: II. vilghbor, 1956-os esemnyek, Mez?gazdasg, TSZ
Rövid leírás:  Az interjúalany beszél arról, hogy a II. világháború alatt leventeként hogyan viszik ?t és társait nyugatra, hogyan került Mautheusenbe, majd innen haza. Elmeséli, hogy a háború után hogyan tanult tovább, majd helyezkedett el, és milyen munkákat kapott a mez?gazdaságban. Beszél arról, hogy milyen helyi hatásai voltak az 1956-os forradalomnak, és milyen szerepet játszott ? az események mederben tartásában. Szól a helyi téeszesítésr?l, illetve a mez?gazdaság területén számos díjjal elismert munkájáról is. 0:12--születés, család, gyermekkor, iskolái; 2:10--leventeként hogyan viszik 1944-ben nyugatra és hogyan került Mautheusenbe; 3:35--hogyan került Romániába majd innen haza; 6:0--hogyan tanult tovább a háború után, és hova helyezkedik el, mit csinált a kuláküldözés alatt, és hogyan menteti fel magát a tanácselnökség alól; 8:40--milyen egyéb munkái voltak utána a különbözö gazdaságokban és termel?szövetkezetekben; 10:10--emlékei az 1956-os eseményekr?l, milyen tevékenységet fejtett ki a forradalom eseményei alatt; 13:6--hogyan érintik a forradalom utáni id?k a helyieket, hogyan zajlik a téeszesítés; 15:57--nyugdíjazása, családja; 17:13--hogyan élte meg a rendszerváltást; 19:42--élményei a mez?gazdaság területén végzett munkájából, milyen olyan ötletei voltak, amiért kitüntetéseket kapott, milyen kitüntetéseket kapott
A felvétel időpontja: 2011-03-21
A felvétel helyszíne: Gyngys
Feldolgozásban résztvevő személyek: Klma va Kozma Dvid Bakondi Mrta