A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Budapest bombzsa gyerekszemmel
Interjúalany: H. T., 1936, Budapest
Interjúalany foglalkozása: Egyb
Tárgy: Kett?s megszlls (msodik vilghbor), Gulg-mlenkij robot, 1956
Rövid leírás:  0:00 Családi háttér, gyermekkor, édesanyja árva volt, mesél a harmincas évek gazdasági válságának hatásáról az édesanyja családjáról, nagyon korán férjhez ment 3:44 1944. ápr. 3.-án zárja az iskolai évet vizsgákkal, akkor jött a nagy bombázás, ekkor már a Ferencvárosban laktak, a teherpályaudvar közelében, így a környéket nagyon sok találat érte 5:44 az els? bombázáskor kimenekülnek a pincéb?l a közeli kis erd?be 7:51 kés?bb a Rákóczi útra költöztetik ?ket, üres lakásokba, ahonnét zsidókat telepítettek ki, a házban él? zsidókat kés?bb Auschwitzba viszik, és nem is térnek vissza a haláltáborból 10:36 a légitámadások alkalmával kés?bb géppuskával is l?tték a lakosságot, élelemként az elesett lovakat vágták össze a bombázások alatt 12:40 a szovjetek bejövetelét felszabadulásként élték meg, mindenhol németeket kerestek, de atrocitást nem tapasztalt, az édesapját azonban elviszik, és három évig kint volt Szibériában 14:06 a lakásuk és a ház tönkrement, ablakok nem voltak télid?ben, újságpapírral fedték az ablakot; édesanyja az apja fogsága miatt elment dolgozni 17:08 a Veres Pálné Gimnáziumba íratták be, akkoriban elitgimnázium volt, szerencséjére nagyon jól ment neki az orosz, de emiatt volt konfliktusa a tanárral, azonban kés?bb egy orosz tagozatos gimnáziumba kerül át 20:31 az orosz tagozatos gimnáziumban csupa kádergyerek járt, ráadásul sokszor kocsival 23:21 két évig a honvédségnél dolgozott a Haditechnikai Intézetben, férjhez ment, Gyöngyösre pedig akkor kerültek, amikor a férje vállalata révén ott kapott lakást, majd általános gépész szakon végez Salgótarjánban 26:13 a mátraaljai szénbányáknál dolgozott kés?bb, onnan ment nyugdíjba 26:52 1956-ban még a szüleinél élt a Ferencvárosban, közel volt az Üll?i úton a laktanya, az ötvenhatosok valójában nem akartak rendszerváltást, csak sajtószabadságot és az oroszok távozását 28:57 a férje ment?s volt, a forradalom el?tt két nappal volt az eljegyzésük, nem látták egymást napokig, és nem tudtak kapcsolatba lépni, az Üll?i út jobban szét volt l?ve, mint a háború után 31:50 az orosz katonákkal beszélgetett, azt hitték eleinte, hogy Lengyelországot megtámadták a fasiszták, de a katonák felettese puskatussal verte ?ket, hogy nem állhattak szóba a helyiekkel 33:19 ötvenhatban a politikai foglyokkal együtt kiszabadult köztörvényesek fosztogattak, és látta a köztársaság téri lábbal felakasztott ávósokat 34:10 mesél édesapja szibériai fogságáról, eleinte nem is tudták, hogy hova vitték, Oroszországból nem írhatott levelet, nagyon kevés élelmet kaptak, a nyers cukorrépát is megették a földekr?l.
A felvétel időpontja: 2011-03-11
A felvétel helyszíne: Gyngys
Feldolgozásban résztvevő személyek: Popovics Helga Csurja Jzsef Dr. Szvsn Kiss Katalin