A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Lelkszi plym
Interjúalany: Jzan Lajos, 1956, Salnk, Krptalja
Interjúalany foglalkozása: Reformtus lelksz (Egyhz)
Tárgy: Egyhzak, Mindennapi let , Gulg-mlenkij robot
Rövid leírás:  Az interjúalany beszél nagyszüleir?l, az 1915-ös spanyolnátha járványról, majd szülei életkörülményeir?l, édesanyja betegségér?l (0:05). Szól arról, miként lett nemzetközi vasúti kalauz, és milyen képzést járt ki hozzá (11:00), valamint arról, hogyan találkozott egy vonaton a moszkvai Békekonferenciára men? lelkészekkel, s hogy kés?bb miért választotta a lelkészi szolgálatot (13:50). Beszámol arról, hogyan nehezítette meg a szovjet állam a lelkészi m?ködést (20:30), valamint arról, hogyan került a viski gyülekezet élére (22:14). A gyülekezet életér?l, a hely történetér?l és az ottani hitéletr?l hosszan szól (26:00). Beszél arról, hogyan kaptak híreket a külvilágról Kárpátalján, valamint magyarországi útjairól (35:24. Rátér arra, hogy az 1989-es román forradalom során segélyeket szállított Temesvárra, aminek során a román rend?rség is kihallgatta (38:50). Végül családja további történetér?l szól (43:33).
A felvétel időpontja: 2011-03-13
A felvétel helyszíne: Eger
Feldolgozásban résztvevő személyek: Farkas Istvn, Pohl Ilona, Pohl Tams