A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Lelkészi pályám
Interjúalany: Józan Lajos, 1956, Salánk, Kárpátalja
Interjúalany foglalkozása: Református lelkész (Egyház)
Tárgy: Egyházak, Mindennapi élet , Gulág-málenkij robot
Rövid leírás:  Az interjúalany beszél nagyszüleiről, az 1915-ös spanyolnátha járványról, majd szülei életkörülményeiről, édesanyja betegségéről (0:05). Szól arról, miként lett nemzetközi vasúti kalauz, és milyen képzést járt ki hozzá (11:00), valamint arról, hogyan találkozott egy vonaton a moszkvai Békekonferenciára menő lelkészekkel, s hogy később miért választotta a lelkészi szolgálatot (13:50). Beszámol arról, hogyan nehezítette meg a szovjet állam a lelkészi működést (20:30), valamint arról, hogyan került a viski gyülekezet élére (22:14). A gyülekezet életéről, a hely történetéről és az ottani hitéletről hosszan szól (26:00). Beszél arról, hogyan kaptak híreket a külvilágról Kárpátalján, valamint magyarországi útjairól (35:24. Rátér arra, hogy az 1989-es román forradalom során segélyeket szállított Temesvárra, aminek során a román rendőrség is kihallgatta (38:50). Végül családja további történetéről szól (43:33).
A felvétel időpontja: 2011-03-13
A felvétel helyszíne: Eger
Feldolgozásban résztvevő személyek: Farkas István, Pohl Ilona, Pohl Tamás