A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Apukm kivndorolt Amerikba
Interjúalany: Heged?s Ferenc, 1928, Markaz
Interjúalany foglalkozása: ?stermel? (Mez?gazdasg)
Tárgy: Kivndorls, Rendszervlts, Mindennapi let
Rövid leírás: Az interjúalany beszél családjáról, 1929-ben Kanadába vándorolt apjáról (0:11). Rátér arra, hogyan választották ki a Horthy-korszak tehetségment? alapja keretében továbbtanulásra, majd arra, hogy ezt hogyan hiúsította meg a háború (1:45). Szól arról, miként ment nyugatra a háború el?l (2:45). Elmeséli, hogyan fejezte be tanulmányait, és hogyan alakult, hogy nem látogathatták meg édesapját soha (4:48). Beszél az FKgP újraalapításáról és az egyéni vállalkozáson alapuló szövetkezetek létrehozására való kísérletr?l (07:45). Elemzi az Észak-Amerikába történt kivándorlás okait és következményeit (12:08), majd feleleveníti a földkérdés történetét 1945-t?l a markazi TSZ 1961-es megalapításáig (14:30). Szól a rendszerváltozás utáni kárpótlás visszásságairól, és ezeknek a kiigazítási lehet?ségeir?l a helyi összefogás segítségével (17:28). Az agrárium mai helyzetét is elemzi (20:10), valamint összehasonlítja a 2008-tól kezd?d? és az 1929-es világgazdasági válságot (21:06). Feleleveníti katonai szolgálatát (24:14), majd arról beszél, hogyan érintette az 1956-os forradalom a családját (25:18). A Nemzeti Parasztpárt helyi jelent?ségér?l és ’45-ös helyi eredményér?l is szól (26:40). Végül bérmaapja háborús b?nösségi perér?l és felmentésér?l szól (26:40).
A felvétel időpontja: 2011-04-01
A felvétel helyszíne: Markaz
Feldolgozásban résztvevő személyek: Zprel Luca,St? Krisztin,Simonn Tth Katalin