A kiválasztott interjú adatai:
Az interjú címe: Nemzet?r voltam
Interjúalany: Bod Attila, 1932, Gyngys
Interjúalany foglalkozása: Nyugdjas,Tanr (Oktats)
Tárgy: 1956, Er?szakszervezetek, Mindennapi let
Rövid leírás:  Az interjúalany beszél édesapjáról, aki a Horthy-korszakban hivatásos tiszt volt (0:34), arról, hogy a k?szegi katonai iskolába került (1:23), a katonai iskola kimenekítésér?l és hazatérésér?l (3:20). Mesél arról, hogy az 1956-os események során a gyöngyösi nemzet?rség vezet?je lett (5:24), a forradalom utáni letartóztatásáról, börtönélményeir?l (9:00), a Gyöngyös környékén történt forradalmi eseményekr?l (13:09), a hatalom MUK-tól való félelmér?l (15:38), majd visszatér börtönbüntetésére, a kitalált b?nökr?l (18:03), beszél a szovjet katonákról (22:38), a forradalom leverése utáni enyhülésr?l, munkájáról (24:30), a rendszerváltásról és magyarságtudatáról (26:10), az 1956 utáni „ijesztgetésr?l”(27:51), arról, hogy a kommunisták a Mátrába menekültek a forradalom alatt (30:14).
A felvétel időpontja: 2011-03-31
A felvétel helyszíne: Gyngys
Feldolgozásban résztvevő személyek: Csurja Jzsef,Kormos Istvnn