Terror Hza

2011-04-21 07:48:09

Szeptembertl diáktársaimmal együtt nagyon sok izgalmas, fájdalmas, emlékezetes történetet hallottunk azoktól a riportalanyoktól, akikkel felidéztük a múltat.
Sok riport szólt a rettegésrl, félelemrl. 2011. március 18-án lehetségünk nyílt arra, hogy ellátogassunk Budapestre a sokat emlegetett Andrássy út 60-as számú házba. Közülünk még senki sem volt itt, a Terror Házában.
Örültünk, hogy 2 tárlatvezetsegítségével bejárhattuk azokat a jelképes termeket, amelyek a nyilas és kommunista terror korszakait idézték fel.
Fülünkbe csengtek vissza azok a sokszor elhangzott fogalmak: "Csengfrász, beszolgáltatás, gulág, nyilasok stb." Sok teremben találhatunk olyan monitorokat, ahol túlélk meséltek az általuk átélt eseményekrl. Büszkék voltunk, hogy mi is részesei lehetünk ennek a projektnek, hiszen az általunk elkészített interjúk segítségével egyszer majd gyermekeink és unokáink is megismerhetik történelmünk igaz eseményeit.
Sokunkba fogalmazódott meg az a gondolat: "Ide még vissza kell jönnünk!" Emlékezni és emlékeztetni mindenkit, hogy mennyi ember esett áldozatul a terrornak!

Az eseményhez tartozó képek megtekintéséhez kattintson ide!

Mentori ltogats

2011-04-21 07:45:56

2010. október 5-én Volcz Zoltánné személyében mentori segítséget kaptunk a projekt megvalósításához.
Megismerkedett a projekt menedzsmenttel, a szakmai megvalósítókkal, az iskola vezetésével. A könyvtárban folytatott beszélgetés során részletekbe menen ismertettük az általunk elvégzett munkát, melynek elrehaladásával elégedett volt.
Kellemes hangulatú beszélgetés során tájékozódott a munka általunk tervezett ütemezésérl, és annak megvalósíthatóságáról. Felvetdtek az általunk problémának ítélt kérdések megoldási lehetségei, ill. ígéretet kaptunk arra, hogy közvetíti a Közalapítvány felé kérdéseinket, gondjainkat.
Reméljük, hogy következlátogatása során már kész interjúkkal is szolgálhatunk és együttmködésünk a projekt elrehaladását szolgálja.

Dr. Szívósné Kiss Katalin

Az eseményhez nem tartoznak képek!

Audiovizulis emlkgyjts első konferencija

2011-04-21 07:44:29

2010. október 2-án  a  Terror Háza Múzeumban /Budapest, Andrássy út 60./ tartották meg az els, a projektben részt vevpedagógusoknak szervezett konferenciát.
Sok felmerülkérdéssel, nagy érdekldéssel érkeztünk a rendezvényre. Örömünkre szolgált, hogy találkozhattunk azokkal a kollégákkal, és eladókkal, akikkel a felkészíttanfolyamon találkoztunk. Eddigi tapasztalatainkat megosztottuk egymással.
Schmidt Mária figazgató köszöntje után, Tarcsa Zoltán a mentori tevékenységrl tájékoztatott. Majtényi László az adatvédelem fontosságáról beszélt, majd Rékási Csaba a www.emlekpontok.hu honlap kezelését mutatta be.
Békés Bence: Esélyegyenlségi és kisebbségi szempontok az interjúkészítés során cím eladása zárta a rendezvényt.
Megtudtuk, hogy a következmhelymunkára novemberben kerül sor.
Néhány kollégánk, akik még nem voltak a Terror Háza Múzeumban, örömmel tekintették meg a kiállítást.

Az eseményhez nem tartoznak képek!

RIPORTEREK LETTNK

2011-04-21 07:37:21

Tavaly év végén hallottunk elször tanárainktól arról, hogy egy érdekes munkához várnak jelentkezket. Feladatként kaptuk, hogy keressünk lakóhelyünkön olyan embereket, akik szívesen beszélnek számunkra az életükrl, az általuk átélt történelmi eseményekrl.
Nagy érdekldéssel érkeztünk azokra a felkészítfoglalkozásokra, ahol megismerkedtünk a riportkészítés fortélyaival, majd kommunikációs gyakorlatokon vettünk részt.
Megtanulhattuk hogyan kell összeszerelni a világítást, a kameraállványt. Áttekintést kaptunk Magyarország történelmének legfontosabb állomásairól az I. világháborútól, a rendszerváltásig.
Mindenki számára a kamera használatának gyakorlása és az elspróbainterjúk elkészítése voltak a legizgalmasabb órák.
Rá kellett jönnünk, hogy egy riport elkészítése óriási munka. Kezdve azzal, hogy felkeressük a riportalanyt, elbeszélgetünk vele, egyeztetjük a felvétel idpontját. A felvétel elkészítése is több órát vesz igénybe. A munka ez után sem áll meg, hiszen jön a vágás, amikor a több órás nyersanyagból elkészítjük a kb. 30 perces filmet. A kulcsfogalmak kigyjtése, konvertálások, az adatlap feltöltése, szintén idigényes de érdekes feladat. A stúdióban rengeteg idt töltünk, persze tanáraink is segítenek nekünk.
Érdekes történeteket hallhattunk nagyszüleink ifjúkoráról és bizony sokszor a történelem könyvek lapjairól hiányzó részek a mesélk történeteiben elevenednek meg.
Örülünk, amikor az emlekpontok.hu honlapon az általunk elkészített interjú megjelenik és mindenki számára láthatóvá válik.
Bizony mindezek csapatmunka nélkül nem valósulhattak volna meg. A munkának még nincs vége, még sok riport vár ránk.

Az eseményhez tartozó képek megtekintéséhez kattintson ide!

Elkszltek az első interjk!

2011-04-21 07:13:09

Heteken át tartó felkészítés után elindultak az elsinterjúkészítstábok. Két diák és egy tanár alkot egy csoportot. Az interjúalanyok a diákok szk környezetébl és az iskola régi tanáraiból kerültek ki.
A külshelyszínen felvett interjúk során derül ki, hogy a felkészítésen kapott történelmi, kommunikációs és technikai ismeretek mennyire hasznosíthatóak az adott szituációkban.
Izgalmas a nénik és bácsik régi történeteit hallgatni, és látni amint teljesen átélik újra életük fontos eseményeit.  Nem ritka az elérzékenyülés, vagy a felszabadult nevetés egy-egy történet felidézésekor.
Érdekes pillanat volt az egy évszázadot megélt néni szavait hallgatni, személyében az elmúlt 100 évvel teremtettünk kapcsolatot egy rövid idre.
Az elkészült interjút a stúdióban feltöltjük a számítógépre, majd utómunkálatok következnek, míg elnyeri végleges formáját az életútinterjú.
A diákok hatalmas lelkesedéssel, óriási munkabírással végzik feladataikat, tanáraik állandó segít-felügyelete mellett.
Nagyon várjuk a Közalapítvány visszajelzéseit az interjúk megfelelségével kapcsolatban.

Dr. Szívósné Kiss Katalin

Az eseményhez tartozó képek megtekintéséhez kattintson ide!

Első Előző 1 2 3 Következő Utolsó