Életinterjúkat készítenek a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjai

Az ÚMFT TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010. keretében kiválasztott középiskolák diákjainak bevonásával kerül sor az elmúlt évszázad, ill. a közelmúlt történeti eseményeit felidézõ, még élõ szemtanúk felkutatására.
A feladatot az iskola diákjai fogják elvégezni speciálisan felkészített szaktanárok irányításával és felügyeletével. A munka 2011. júliusáig tart, majd az elkészült audiovizuális forrásokat oktatási segédanyagként felhasználják a középiskolai történelemoktatásban.

A pályázat megvalósítására elnyert 15 millió forintot az interjúk készítésére, szerkesztésére használják fel. A projekt célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerõsítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése az iskola diákjai körében.